«

»

Martin - Logo / packaging

Logo © MAJi, 2006

Papier de soie © MAJi, 2006

Papier de soie, détail © MAJi, 2006

Sac © MAJi, 2006

Sac © MAJi, 2006

Étiquettes © MAJi, 2006